Steinbach Chloortabletten 200g bio

Langdurige werking tegen bacteriën, virussen en schimmels

Bestseller

€ 8,89

(€ 8,89 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 1 kg

Bezorging uiterlijk op donderdag, 06. april als je bestelt voor maandag 07:00 uur.

Op voorraad

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 49,90.
Verzend- en retourinformatie

Kenmerken & Voordelen

 • Voor een constante chloorwaarde
 • Elimineert onzuiverheden
 • Residu- en kalkvrij
 • Langzaam oplosbaar

Art. nr.: XAP-SB-0752201TD08, Inhoud: 1 kg, EAN: 9008748522083

Beschrijving

Chloortabletten 200g bio

Toepassingsaanbeveling:
Een correct ingestelde pH-waarde is een voorwaarde voor een effectieve chlorering. Dit wordt ingesteld op 7,0 - 7,4 met behulp van pH Minus of pH Plus korrels.

Eerste toevoeging:
Voer voor het eerste gebruik van de chloortabletten een eerste chlorering uit met chloorgranulaat en stel de chloorwaarde in op 0,3-0,6 mg/l. Doe vervolgens 1 stuk chloortabletten 200g bio in een doseerder voor elke 30m³ zwembadinhoud.

Merken: Steinbach
Product Type Google Base: Algemeen
Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH 031 - Vormt giftig gas in contact met zuren.
 • EUH 206 - Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
 • Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Vragen & antwoorden over Steinbach Chloortabletten 200g bio

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Steinbach Chloortabletten 200g bio

Vergelijkbare producten

  Anderen kochten ook: