Steinbach Quattrotabs 200g Multifunctionele Tabletten

Combinatieproduct met 4 functies voor het onderhoud van zwembadwater

€ 9,89

(€ 9,89 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 1 kg

Bezorging uiterlijk op vrijdag, 29. september als je voor 06:00 vandaag bestelt.

Op voorraad

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 49,90.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • Desinfectie
 • pH-stabilisator
 • Uitvlokking
 • Algen

Art. nr.: XAP-SB-0752601TD08, Inhoud: 1 kg, EAN: 9008748526081

Beschrijving

Quattrotabs 200g Multifunctionele Tabletten

Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie!

TOEPASSING:
Waterbehandeling met chloorproducten is een van de eenvoudigste en meest effectieve soorten desinfectie. De multifunctionele tabletten werken tegen schimmels, virussen en andere organische vervuilers. De tabletten zijn bij alle waterhardheden pH-neutraal te gebruiken.

De multifunctionele tabletten worden gebruikt voor langdurige dosering. Het wordt aanbevolen om ze in een doseerbak te leggen zodat ze langzaam en gelijkmatig kunnen oplossen. Tegelijkertijd komt aluminium vrij voor flocculatie, chloor voor desinfectie en koper tegen algengroei. Als het water sterk vervuild is, moeten ook algicide en flocculanten worden toegevoegd.

DOSERING:
De optimale chloorwaarde ligt tussen 0,3-0,6 mg/l voor permanente chlorering en maximaal 3 mg/l voor shockchlorering. Controleer regelmatig het chloor- en pH-niveau van het zwembadwater.

Merken: Steinbach
Product Type Google Base: Algemeen
Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P301 + P312 - Bij inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum / arts raadplegen.
 • P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar behandeling met gevaarlijk afval.

Gevaarinstructies:

 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH 031 - Vormt giftig gas in contact met zuren.
 • EUH 206 - Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P301 + P312 - Bij inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum / arts raadplegen.
 • P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar behandeling met gevaarlijk afval.

Gevaarinstructies:

 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH 031 - Vormt giftig gas in contact met zuren.
 • EUH 206 - Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
 • Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Vragen & antwoorden over Quattrotabs 200g Multifunctionele Tabletten

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Steinbach Quattrotabs 200g Multifunctionele Tabletten

Vergelijkbare producten

  Anderen kochten ook: